Girişmeye cesaretin yoksa girişemezsin

Eğer yenildiğini sanıyorsan yenilmişsindir.
Girişmeye cesaretin yoksa girişemezsin.
Başarmak ister ama başaramayacağını sanırsan,
Hiç şüphen olmasın, başaramazsın!
Harpte muhabereleri kazananlar,
Her zaman daha güçlüler veya
Daha hızlı koşanlar değildir.
Er veya geç, başarmış bir kimse,
Başaracağına inanmış bir insandır.
Anonim