İnternet Girişimcisi Yok

Bu hafta başında Kalkınma Bakanlığının davetlisi olarak Mckinsey hazırlamakta olduğu ‘Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi’ toplantısı için Ankara’daydım. Toplantıda Girişim Fabrikasından Ozan, Pozitron’dan Fatih’de vardı. Uzun süredir Etohum süreçlerinde kafama takılan nokta Mckinsey hazırladığı taslakta karşıma çıkınca görüşlerimi orada açıkladım.

‘İnternet Girişimciliği’ diye bir kavram yok, ‘Girişimcilik’ var ve girişimlerinde interneti iş modellerinin önemli bir parçası olarak girişimciler var.

Oyun yapan bir girişimci, otomobillerin hız göstergelerini internetten yönetilmesini sağlayacak bir girişimci, ineklerin süt verimliliklerinin ölçülmesini internet üzerinden sağlayan girişimciler ne olacaklar. Sanırım İnternet girişimcisi diyerek yeni ekonomide iş yapanları anlatmaya çalışıyor olabiliriz ancak ‘Yeni Ekonomi’ diye bir kavram yok Ekonominin kurallarının yenilendiği alanlar var.

İnternet ekonomik faaliyetlerle o kadar birleşti ki, internette iş yapanlara internet girişimcisi demek çok yüzeysel kalıyor. Bir lastik fabrikası B2B faaliyetlerinin hepsini internete taşıdığında internet girişimcisi olmayacak mı? İnternet olmadan yapılacak bir ekonomik aktivite düşünmek artık zor. 1990’ların ikinci yarısında İnternet’in tüm dünyada yaygınlaşmasıyla beraber yeni ekonomik faaliyetleri ayıştırmak için kullanılan bazı kavramların bugün geçerliliğini koruduğunu düşünmek doğru değil.

Teknolojiyi girişimlerinde etkin olarak kullanan girişimciler var. Unutulmaması gereken kavram nasıl bir girişim olursa olsun ekonominin bazı kavramlarının değişmediği ve bu yeni nesil girişimciliğin de bunlara ayak uydurmaları gerekliliği.

Önerim ‘İnternet Girişimcisi / Girişimi’  veya İngilizce Startup kavramına bir karşılık arıyorsak ‘Yeni Girişimciler – YG‘ veya ‘Yeni Girişimler –  YG‘  adını verebileceğimiz. Yeni nesil girişimcileri ekonominin değişen kurallarına göre şekillendiklerini düşünmemiz mümkün olabileceğini düşünüyorum