Startup Vizesi

Bugün internet şirketinin başka bir ülkeye taşınması 2-3 gün alıyor. Ekonomik değer bir anda burada ertesi gün başka bir ülkede olabiliyor. Endüstri devriminde olması çok zor olan bu değişim özellikle teknoloji tabanlı kurulan girişimler için çok daha kolaylaştı. Türkiye’de kurulmuş teknoloji alanında başarılı iş yapan bir girişim yabancı yatırımcıların ilgilendiği bir aşamaya geldiğinde ticari faaliyetlerini başka bir ülkeye taşımak 2 uçak bileti kadar ucuz ve kolay.

İstanbul’u teknoloji girişimlerinin bir merkezi haline getirmek istiyorsak yabancı girişimcilerin ikamet ve çalışma izinleri konusunda değişiklik yapmak zorundayız. Özellikle teknoloji tabanlı şirket kurulumları ve yaşam süreçleri için acil değişiklikler yapmalıyız. Ülkenin gelecekte ulaşmasını düşündüğümüz GSMH seviyesine getirebilmek için bilgiye dayalı sektörlerde bunu yapmak bugün için zorunluluk haline gelmiş ve geç kalınmıştır.

Avrupa başta olmak üzere bir çok ülke bir sonraki ‘Silikon Vadisi’ olabilmek için çalışıyor. Bir sonraki teknoloji merkezi olabilmek için sadece binalar yapmak, bu blokların bütününe vadi veya park demek yetmiyor. Düşünce yapımızı değiştirmemizin yanı sıra hukuksal ve ticari kurallarımızın değişmesi gerekli. Düşünce yapımızı değiştirmek daha uzun süre alacak, hukuksal ve ticari kuralları hızla düzenlememiz lazım.

San Francisco’nun en önemli unsurlarından birisi dünyanın en yetenekli insanlarını bir araya çekebilmesi, yaşanabilir bir hayat seviyesi sağlayarak, yaratacı bir ortamı oluşturulmasıdır. İlk olarak Türkiye olarak bölgemizde yaşayan bir çok ülkedeki yetenekli insanları çekebilmek, çalışabilmeleri ve yaşayabilmelerinin önlerinin açmamız gerekiyor.

İstanbul sadece Ortadoğu değil, Avrupa ve Asyadaki bir çok şehirden daha canlı ve yaşanabilir özellikleri barındırmaktadır. Tarihsel ve kültürel olarak çevre ülkelerdeki teknoloji alanında çalışanların gelmek istedikleri bir merkezdir. Yetenekli ve aynı kafa yapısında olan insanları bir araya toplamak çok önemli adımlardan birisi olacaktır. Düşünce yapısını insanların bir araya gelmeleri ve sürekli olarak etkileşimde bulunmaları değiştirecektir. Kar topu etkisini başlatabilmek için bu ilk küçük sıkı topu yapmamız ve yuvarlamaya devam etmemiz gerekiyor.

Yetenekli insanların birlikte çalışmaları uzun vadede başarılı ekonomik değer üretimine, bu girişimcilerin kendilerine özgüvenlerinin artmasına, bilgi birikimini bir sonraki nesile aktarabilmelerini sağlayacaktır. Ekonomi bilimine göre üretim faktörleri emek, sermaye, doğal kaynaklar, girişimci ve teknolojidir. Bilgi çağını endüstri devriminden ayıran en önemli fark girişimci ve emeğin katma değer üretimindeki ağırlığıdır.

Ülkemizin yazılım ve teknoloji alanında çalışan çok yetenekli / bilgili girişimcileri ve emek gücü vardır, ancak bu yeterli değildir. 10 yıl içinde ilk sıradaki 10 büyük ekonominin içinde yer almak istiyorsak daha fazla insan kaynağına ihtiyaç duyacağımız kaçınılmazdır.

Bunun için aşağıdaki 2 önerim olacak.
1. Startup Vizesi çıkarmamız gerekmektedir. Girişimlerini Türkiye’de kuracak yabancı girişimcilere çalışma ve ikamet izinlerini hızlı ve kolaylıkla çıkarmamız gerekli. Bununla ilgili kanunları kısa sürede partiler üstü hazırlamamız gerekli.
2. Teknoloji şirketlerinin kurulması / kapanması konusunda süreçlerimizi güncellememiz yabancı girişimlerin ülkemizde şirket kurabilmelerinin önündeki ticari / hukuki süreçleri değiştirmemiz gereklidir.